" Size Uygun Mühendislik Çözümleri "

Koruyucu Atmosfer Kontrollü Sert Lehim Fırınları

Koruyucu Atmosfer Kontrollü Sert Lehim Fırınları

Koruyucu Atmosfer Kontrollü Sert Lehim Fırını

Sert Lehim Fırını koruyucu atmosfer kontrolü altında  1200°C de çalışmaktadır. Fırın içerisi önce N2 ile süpürülmektedir.

Sonrada koruyucu atmosfer olarak fırın içerisine H2 verilmektedir.

Böylece redüktif atmosfer yaratılmaktadır.

Fırın içerisine verilen N2 ve H2, Amonyağın (NH3), yine kendi dizaynımız olan amonyak parçalayıcı jeneratörden geçirilmesi ile sağlanmaktadır. 

Fırın içerisinden çıkan malzeme hemen meneviş fırınına konularak işlem tamamlanmaktadır.

Sert lehimleme, aynı cins veya farklı cins metalleri bir ısı kaynağı altında ergitmeden, 450°C üzerinde ergiyen ilave bir metal (lehim alaşımı) kullanarak,

ergiyen ilave metalin birleştirme aralığına yayılarak ıslatması ile birleştirilecek metallerle ilave metal arasında

metalürjik bir bağ oluşması ile meydana gelen birleştirme yöntemidir.

Sert lehimleme işleminde, birleştirilecek metaller ile ilave metal arasındaki metalürjik bağın oluşumu,

difüzyon adını verdiğimiz atomların transferi ile gerçekleşir. Bu bağın güçlü olabilmesi için transferi kolaylaştıracak ve

birleşim bölgesini istenmeyen unsurlardan uzaklaştıracak koruyucu atmosfer kullanılır.

Sert lehimleme yöntemi günümüz endüstrisinde pek çok alanda yaygın olarak kullanılır.

Bunun sebebi,

- Sert lehimleme ile birleştirilen parçaların dayanımı yüksektir, hatta birleştirilmesi yapılan metalden bile daha güçlü birleşimler sağlanabilir.

- Sert lehimle birleştirilmiş parçalarda birleşim yeri darbe ve titreşimlere karşı dayanımlıdır.

- Ekonomiktir.

 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne yaptığımız bu fırınlarda matbaa bıçaklarının sert lehimleme ısıl işlemi yapılmaktadır.

 
 


Biyet ısıtma fırını, ısıl işlem, yaşlandırma fırını
Biyet ısıtma fırını, ısıl işlem, yaşlandırma fırını
Biyet ısıtma fırını, ısıl işlem, yaşlandırma fırını