" Size Uygun Mühendislik Çözümleri "

Meneviş Fırını

Meneviş Fırını

Menevişleme işlemi; çeliğin alt kritik sıcaklığının altında 700°C sıcaklığa kadar tavlanıp,

istenilen belirli bir sıcaklığa kadar soğutulmasıdır. 

Elektrik ve gaz ısıtmalı olarak imal ettiğimiz bu fırınlar,

genellikle 600°C - 700°C'de çalışmaktadırlar.